ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัคร

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัคร ก.ย. 2561 16 Sep 2018
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและอาสมัคร ต.ค. 2561 16 Sep 2018