ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอาสาสมัคร

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน 17 Oct 2017
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกบานชื่น 11 Oct 2017