ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวกิจกรรม

about

รับสมัครงาน ด่วน

รับสมัครงาน ด่วน

        ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

        1. นักสังคมสงเคราะห์                     2     อัตรา     

             - วุฒิปริญญาตรีทางด้าน สังคมสงเคราะห์

        2. การบัญชี                                    1     อัตรา

             - วุฒิปริญญาตรีทางด้าน  การบัญชี

        3. การบัญชีและการเงิน                 1      อัตรา

             - วุฒิปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

        4. เจ้าหน้าที่ธุรการ ( งานพิมพ์ )     1     อัตรา

             - วุฒิปวส.

สนใจติดต่อสอบถามหรือยื่นเอกสารได้ที่ สนง.มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ 

โทร. 02-245-2645 , 02-245-3954  คุณสุนัญญา

ลงประกาศ  09/03/2560