ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

about

ขอเชิญร่วมบริจาคเนื่องใน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.30-00.30 น.

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ขอเชิญร่วมบริจาค

"วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 22.30 - 00.30 น.