ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

about

ร่วมบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปีวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห้งประเทศไทย ในวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี

มูลนิธิฯ จึงได้รณรงค์หาทุนประจำปี 

โดยให้นักเรียน นักศึกษา ถือกล่องรับบริจาค ตามศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 23, 24, 30 มิถุนายน และวันที่ 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 กรกฎาคม

และวันที่ 4, 5 สิงหาคม 2561