ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

about

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอุดหนุนซื้อ "ดอกบานชื่น" สัญลักษณ์ดอกไม้ประจำมูลนิธิฯ

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมอุดหนุนซื้อ "ดอกบานชื่น"

เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนเพื่อคนพิการทางสติปัญญา