ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

ข่าวประชาสัมพันธ์

about

บรรยายการฝึกและแก้ไขการพูด (โดย อ ณัฐวิภา)

https://www.youtube.com/watch?v=vPeljUepvS8&ab_channel=Mr.CharoenRaweepinyo

 

คลิปเสียงบรรยายการฝึกและแก้ไขการพูด (โดย อ ณัฐวิภา)

4เม.ย.64 ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จ.กรุงเทพมหานครฯ