ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

หน่วยงานมูลนิธิ

สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ

4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2245-3954, 0-2245-2643
โทรสาร: 0-2246-8329
E-mail : fmrth@hotmail.com