ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้ที่  Fan Page https://www.facebook.com/fmrth14

หน่วยงานมูลนิธิ

สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ

362 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02-215-0781-5
โทรสาร: 02-215-0786
E-mail : fmrth@hotmail.com