งานสินค้าชุมชนยิ่งใหญ่ประจำปี

งานจำหน่ายสินค้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่สำคัญในด้านการหารายได้ และทักษะด้านการตลาด ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนขยายตัว เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ อีกทั้งมีส่วนผลักดันให้ชุมชนพัฒนาฝีมือการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ งานจำหน่ายสินค้าชุมชนยิ่งใหญ่ประจำปี 2 งานที่แนะนำให้ไปเยี่ยมชม มีดังนี้

งานจำหน่ายสินค้า OTOP

งานจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นมหกรรมงานอีเวนต์สร้างรายได้ให้ชุมชนใหญ่ที่สุดประจำปี โดยปี พ.ศ. 2565 ใช้ชื่องานว่า OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภายในงานมีบูธจำหน่ายสินค้ามากกว่า 2,000 บูธ ทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการในชุมชนที่ได้รับคัดเลือกมาจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีหลากหลายประเภท คุณภาพระดับ 3 – 5 ดาว ประกอบด้วยผ้าไทย เครื่องแต่งกาย ของใช้ เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ผลไม้ และสมุนไพร โดยสินค้าหลายประเภทมีจำหน่ายเฉพาะในงานนี้ หาไม่ได้ในร้านค้าทั่วไป

งานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

งานจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ประจำปี จัดขึ้นที่อาคาร OUTLET ศิลปาชีพ ซึ่งอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตาบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยงานในปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม

ภายในงานมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคัดเลือกมาจากสาขาทั่วประเทศ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขา ผ้าปักซอย ไม้แกะสลัก เครื่องจักสาน ภาชนะเซรามิค เป็นต้น สำหรับงานนี้ มีขนาดเล็กกว่างาน OTOP แต่เป็นงานที่นำผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากสาขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียว จึงเป็นงานที่น่าสนใจไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *