Category: สมาคมด้านการพัฒนา

คาสิโนแบ่งปันช่วยชุมชน

ต่อคำถามที่ว่า “ประเทศไทยควรออกกฎหมายให้เปิดบ่อนคาสิโนหรือไม่?” เป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันต่อไป โดยยังไม่มีสัญญาณว่าจะได้ข้อยุติเมื่อไร ตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริกา ที่หลายรัฐได้ออกกฎหมายให้เปิดบ่อนคาสิโนได้ และสถานคาสิโนหลายแห่งนอกจากการประกอบธุรกิจหารายได้เลี้ยงตนเองแล้ว ยังแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงด้วย ซึ่งการแบ่งปันดังกล่าว เหมือนกับการจัดโปรโมชันของ 188bet ที่ให้สิทธิลูกค้ารับ โบนัส 188betอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดโปรโมชันมอบโบนัสประเภทต่าง ๆ หมุนเวียนไปตลอดปี คาสิโนที่ช่วยเหลือชุมชนมานาน ในสหรัฐอเมริกา มี Sycuan Casino Resort เป็นหนึ่งในสถานคาสิโนที่ร่วมพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนมานาน โดยประกาศความภาคภูมิใจไว้ในเว็บไซต์ว่า “37 Years of Proudly Supporting our Community” ซึ่งสถานคาสิโนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนมีความก้าวหน้าทั้งด้านงานบริการสังคม ด้านสุขอนามัย ศิลปะ และสิ่งแวดล้อม Sycuan Casino Resort ตั้งอยู่ที่เมือง El Cajon ห่างจากนครซานดิเอโกประมาณ 27 กิโลเมตร เป็นอาณาจักรบันเทิงที่มีสถานคาสิโนระดับแนวหน้าของรัฐแคลิฟอร์เนีย มีตู้เกมให้เลือกเล่นมากกว่า 2,400 เครื่อง รองรับเกมประมาณ 2,000 เกม และมีเกมโต๊ะให้เลือกพิสูจน์ฝีมือมากถึง 56 โต๊ะ…

มูลนิธิเชี่ยวชาญการพัฒนาชุมชน

มูลนิธิเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล หลายมูลนิธิมีผลงานที่ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ประชาชนในชนบทมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มีมูลนิธิระดับแนวหน้า 2 องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จำนวนมาก ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีองค์กร สถาบันการศึกษา และบริษัทร่วมสนับสนุน 21 แห่ง เช่น มูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น โดยมูลนิธิมั่นพัฒนามีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและจากโครงการต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้นำชุมชน และคนรุ่นใหม่ เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้จริงในการดำเนินชีวิต และการดำเนินกิจการ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ในชนบท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่อยู่: ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์: 02-787-7959 เว็บไซต์: Tsdf.nida.ac.th มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน  เป็นองค์กรเอกชนที่บริษัท ปตท. จำกัด…

องค์กรชั้นนำด้านพัฒนาชุมชน

บุคลากรของชุมชนเป็นฐานรากสำคัญของประเทศ เป็นฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งด้วยเห็นความสำคัญดังกล่าวของชุมชน จึงมีองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ องค์กรหลักที่มีบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรและชุมชนในด้านต่าง ๆ จำนวน 2 องค์กร มีดังนี้ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.)  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association: PDA) เป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 12 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ 15 แห่ง พันธกิจ: ดำเนินการพัฒนาชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท สนับสนุนงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น โดยการดำเนินงานแต่ละโครงการ ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน มีผลงานในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ รวบรวมถึงต้นปี 2565 มากกว่า 300 โครงการ…